Meerjarenplan Koksijde-Oostduinkerke: mooie woorden ... zullen de daden ook volgen?

Op 17 december 2019

Aanpak

Een jaar aan een stuk heeft N-VA op elke gemeenteraad nieuwe voorstellen gelanceerd. Een constructieve oppositie. Meer dan 120 nieuwe voorstellen heeft N-VA geformuleerd. De meeste werden weggestemd… maar blijken nu toch te verschijnen in het meerjarenplan. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.

(Bijvoorbeeld werd eerder voorgesteld door N-VA, en nu ook gestemd: Aanwering raadgever lokale economie, uitbreiding betaalbaar wonen naar Masterplan ODK en Koksijde, strenger bestraffen van zwerfvuil, aanleg hondenloopweide, invoeren European Disability Card, speelpleinen uitrusten voor mensen met beperking,…)

Conclusie: Onze constructieve aanpak werkt. Wij zullen die dan ook volhouden. Ook de volgende gemeenteraden zal N-VA met eigen, nieuwe voorstellen blijven komen.

 

Mooie woorden ... Zullen de daden ook volgen?

Het gemeentebestuur belooft veel te doen in dit meerjarenplan. Zullen de beloftes worden gehouden? Het volstaat om te kijken naar de begroting, en dan specifiek naar de begroting van het laatste jaar 2019. Het eerste jaar met de nieuwe ploeg, VLD, CD&V, sp.a..

Wat blijkt? Meer dan 14 miljoen aan projecten die voorzien waren voor 2019 zijn dit jaar gewoon niet gerealiseerd. De algemene conclusie is dat de meerderheid heel graag voorstellen lanceert, maar die helaas niet op tijd realiseert.

Zal het hockeyterrein op tijd tegen de zomer klaar zijn (uit antwoord burgemeester bleek dat dat de ambitie blijft, maar het nog altijd niet zeker is…)? Komt de bankautomaat in Sint-Idesbald er voor het einde van dit jaar (was meermaals door schepen Geersens zo beloofd, maar zal niet op tijd lukken…)? Krijgt de scouts op tijd haar nieuwe lokaal (het voorziene budget lijkt daarvoor nu al te klein…)? Zal de Dijk in Wulpen nu wel op tijd worden aangepakt (stond in 2019 ook op de agenda…)?

Conclusie: De meerderheid belooft vette vissen. Onze inwoners verwachten ook boter bij de vis. En dat ze op tijd aan tafel kunnen.

Wie zal dit alles betalen?

* Het gemeentebestuur wil de volgende jaren samengeteld 120 miljoen investeren. Ter vergelijking: in De Panne is dit 36 miljoen, Veurne 28 miljoen, Oostende 136 miljoen. Met Koksijde, 22.000 inwoners, denkt men dus bijna evenveel te kunnen investeren als Oostende, met 71.000 inwoners…

Om te kunnen investeren, bespaart de meerderheid NIET op de werkingskosten, de lopende kosten. Ze zal de belastingen ook NIET verhogen (N-VA is ook radicaal tégen elke belastingverhoging).

Maar als je niet bespaart, en als je (gelukkig maar) geen belastingen verhoogt, en je toch zoveel wil investeren, dan is dat maar mogelijk op één manier. Door meer leningen en schulden aan te gaan.

De schuldgraad van onze gemeente is al per inwoner de hoogste van Vlaanderen. De vorige legislatuur, met N-VA, hebben we daar toen hard op gewerkt en werd de schuld niet afgebouwd met 20 miljoen (zoals bij de start in 2013 was gepland) maar wel met 40 miljoen. Van 120 miljoen, teruggebracht naar 80 miljoen. Zo’n 34% minder schulden met N-VA in de coalitie.

Het nieuwe gemeentebestuur gaat niet op die weg verder. Integendeel, ze draait al het werk van de laatste jaren terug. Met N-VA werd 40 miljoen schuld afbetaald, nu zonder N-VA wil men terug 40 miljoen nieuwe extra schuld aangaan (van 80 miljoen terug naar 120 miljoen, +50% nieuwe schulden). Dit is onverantwoord. Want die schulden zullen door ons en onze kinderen moeten worden terugbetaald.

* Het gemeentebestuur repliceert dat de gemeente nog altijd financieel stabiel bestuurt. Ze verwijs hiervoor naar een verslag van Belfius (van een jaar oud, toen we de schulden nog aan het afbouwen waren…) en naar de autofinancieringsmarge (die maar heel nipt positief is, en dit terwijl er in de meerjarenplanning zelfs nog heel wat zaken staan waarvoor de meerderheid zelfs nog geen geld heeft ingeboekt…).

Conclusie: De kans is zeer reëel dat het gemeentebestuur dus ofwel niet al haar plannen zal kunnen uitvoeren (ze maakt onze inwoners vandaag iets wijs met alle plannen), ofwel de belastingen zal moeten verhogen (en daar zal N-VA altijd tegen stemmen)

Betaalbaar wonen

Onze gemeente is onze thuis. En dat moet zo blijven. 95% van onze inwoners woont hier graag. 85% wil hier zeker blijven wonen. Maar velen maken zich zorgen: Zal ik een huis kunnen kopen in onze dure gemeente? Hoe zal onze gemeente er in de toekomst uitzien?

We moeten eerlijk zijn. De laatste jaren is er te weinig gedaan rond betaalbaar wonen. We moeten meer doen. En we moeten sneller werken.

 • Het meerjarenplan bevat een aantal goede voorstellen:
  • Het N-VA voorstel om het woningaanbod in onze gemeente in kaart te brengen, wordt overgenomen. Meten is weten. Als je niet weet hoe groot het probleem is, en waar het precies zit, kan je het ook niet aanpakken.
  • Er komt eindelijk een erfpacht-regeling voor betaalbaar wonen. N-VA stelt dit al 18 jaar voor.
  • Betaalbaar wonen zal nu ook worden meegenomen binnen het masterplan Oostduinkerke dorp. Ook dit was een N-VA voorstel
 • Er zijn ook een aantal vragen:
  • Het project betaalbaar wonen in de Kerkstraat-Karel Vanneckestraat blijft aanslepen. En wordt mogelijk afgevoerd wanneer de school van de Helvetiastraat naar het Dorp zou verhuizen…
  • Wanneer de werf in Oostduinkerke (Farazijnstraat) verhuist naar het militair domein, zou de grond voorbestemd moeten worden voor betaalbaar wonen. Dat is nog niet gebeurd…
  • Er zullen nog altijd 64 sociale huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd. Wanneer komen die er? En waar?...
  • Op verschillende gemeenteraden hebben we met N-VA opgeroepen voor meer ambitie. Ja, er zijn projecten in Koksijde dorp, de jeugdherberg, en nu ook Oostduinkerke dorp. Maar meer is nodig…

Conclusie: Onze inwoners moeten een job in eigen streek kunnen vinden. En een huis dat ze kunnen betalen. N-VA steunt alle verstandige voorstellen op dit vlak, maar blijft oproepen voor meer spoed en dadendrang.

Lokale economie versterken

* De financiering van de VVV en dus van ons toeristisch beleid is onzeker. Het gemeentebestuur voorziet geen extra budget voor de VVV en verwacht integendeel dat die zelfs haar reserves opgebruikt de volgende 3 jaar. Dat creëert een gigantisch financieringsrisico, want onze gemeente leeft van het toerisme. N-VA stelt voor om de opbrengst van de nieuwe verblijfsbelasting (toeristentaks) specifiek aan de VVV te geven. Wie als toerist naar onze hotels, campings, B&B’s,… komt zal de taks betalen, maar daarvoor een toeristisch beleid terugkrijgen. Ons N-VA amendement werd echter weggestemd door OpenVLD, CD&V en sp.a…

* De aanstelling van een ambtenaar lokale economie (N-VA voorstel) is intussen een feit. N-VA wil echter dat een sterkere en volwaardig uitgebouwde dienst lokale economie op poten wordt gezet. Met meerdere ambtenaren lokale economie. Dit voorstel werd weggestemd door de meerderheid…

* Het toerismekantoor zal verhuizen weg uit het gemeentehuis, naar een locatie in de Zeelaan. De Schepen van lokale economie vond dat de ambtenaar lokale economie ook daarnaartoe diende te verhuizen. N-VA wil dat die ambentaar in het gemeentehuis blijft dicht bij alle gemeentediensten (ons voorstel werd gesteund door de burgemeester). Ook stelt N-VA voor om, wanneer de dienst toerisme niet meer in het gemeentehuis gevestigd zou zijn, de vrijgekomen ruimte in het gemeentehuis wordt gebruikt om een “huis van de economie” in te richten (idee dat niet door de meerderheid werd gesteund)…

* Eindelijk wordt door het gemeentebestuur expliciet erkend dat Koksijde een probleem heeft op vlak van leegstand. Helaas wordt maar 10.000€ per jaar voorzien om die panden in te vullen…

Jeugd

Heel wat N-VA voorstellen worden nu toch gekopieerd door het gemeentebestuur (gebootebos, speelbos met avontuurlijk speelterrein, pagadderpad, multimovepad, speelpleinroute, fietsdukaten,…). Mooi! Maar onvoldoende…

In vergelijking met 2019 daalt de logistieke en financiële ondersteuning voor de jeugdraad met - 44%. De werkingsmiddelen voor de dienst jeugd dalen met -20%. De financiering voor kampvervoer van jeugdverenigingen daalt met -44%.

Voor het nieuwe scoutslokaal in Oostduinkerke wordt €300.000 voorzien. In andere gemeenten bleek de kost voor een scoutslokaal een gans stuk duurder te liggen: Aalter (€640.000), Hoboken (€626.000), Mollem (€584.000) Vilvoorde (€800.000), Dilbeek (€598.000).

Sport

Leve de cyclocross! Maar vooral bij de Breden Koksijde Classic hebben wij toch ernstige vragen… Wanner je kijkt naar de netto-kost voor de organisatie van alle wielerwedstrijden in onze gemeente (totale kost – totale inkomsten) bedraagt die samengeteld zo’n € 2 miljoen. Het zou verstandig zijn te bekijken welke communicatiewaarde tegenover dat bedrag staat.

Cultuur en erfgoed

* N-VA vindt het géén goed idee om de bibliotheer te verhuizen naar het marktplein, weg uit het handelscentrum van Koksijde Bad.

Ook het personeel wil liever op de huidige locatie blijven. N-VA raadslid citeerde hierover uit een interne nota van 14 oktober 2016 over een mogelijke verhuis naar het marktplein: “Dit scenario werd uiteindelijk niet weerhouden omwille van het feit dat een verhuis van de bib uit het centrum niet aangewezen is. Immers de cijfers tonen aan dat de bezoekers voor het overgrote deel, zijnde 45,54% uit Koksijde komt waarvan 31% uit het centrum zijnde Koksijde-Bad.
Wij kunnen bijgevolg stellen dat het overgrote deel van de bezoekers uit de onmiddellijke omgeving komt. Bovendien wordt het cliënteel van de bib gekenmerkt door een iets ouder publiek waardoor een eventuele verhuis de mobiliteit van deze doelgroep naar het Marktplein zou bemoeilijken”.

* N-VA wil investeren in ons abdijmuseum zelf, het gemeentebestuur besteedt liever €2.500.000 aan een nieuw ontmoetingscentrum…

* De boot “Moed en Vertrouwen” bij het binnenrijden van Oostduinkerke Dorp, werd afgebroken. Er is nog altijd geen plan voor een nieuw kustwerk. Hiervoor is overigens ook geen specifiek budget voorzien in de meerjarenbegroting.

* N-VA wil historische foto’s plakken op die lelijke grijze elektriciteitskasten. Helaas wil het gemeentebestuur dit niet…

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is