Vrijheidszone

Op 6 juni 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd & Onderwijs

Koksijde-Oostduinkerke is voortaan ‘Vrijheidszone’

N-VA stelde voor om Koksijde-oostduinkerke uit te roepen tot ‘Vrijheidszone’. “En de ganse gemeenteraad steunt onze voorstel unaniem”, reageert N-VA gemeenteraadslid Adelheid Hancke blij. “Een krachtig signaal! Onze gemeente is gastvrij naar iedereen toe, ongeacht zijn geaardheid of afkomst”.

 

Op 11 maart riep het Europees parlement de volledige Europese Unie uit tot “vrijheidszone” voor de LGBTQ+-gemeenschap. Koksijde-Oostduinkerke volgt nu dit voorbeeld. Symbolisch belangrijk in de mei-maand, want elk jaar op 17 mei vindt de 'Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie' plaats.

 

Hieronder leest u de resolutie:

“Resolutie TOT uitroepen van de KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE tot vrijheidszone voor LGBTQ+ personen” 

-        Gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

-        gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de bijbehorende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,

-        gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

-        gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

-        overwegende dat rechten van de LGBTQ+ personen mensenrechten zijn;

-        overwegende dat het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie een grondrecht is dat verankerd is in de Europese en internationale Verdragen en dat volledig moet worden geëerbiedigd;

-        overwegende dat LGBTQ+ personen in onze gemeente vrij moeten zijn om te leven en publiekelijk hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken te tonen zonder angst voor onverdraagzaamheid, discriminatie of vervolging om die redenen

-        overwegende dat de autoriteiten op alle bestuursniveaus gelijkheid en de grondrechten van iedereen, met inbegrip van LGBTQ+ personen, moeten beschermen en bevorderen en hun rechten volledig moeten waarborgen;

-        veroordeelt alle vormen van geweld tegen of discriminatie van personen op grond van hun geslacht of seksuele gerichtheid; veroordeelt in de krachtigste bewoordingen homofoob geweld;

-        roept de gemeente Koksijde-Oostduinkerke hierbij uit tot vrijheidszone voor LGBTQ+ personen.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/koksijde-voortaan-vrijheidszone?fbclid=IwAR3Ge3dY8AS6NeILXzvwNz2cvzl4x2aIxHHSg3sT27ueKhiA3cB9ajuDZ3w

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is