Sander Loones

Inhoudelijke samenwerking


Sander Loones was coördinator van de N-VA-studiedienst. Als coördinator gaf Sander de samenwerking tussen het partijsecretariaat, de verschillende parlementsfracties en de kabinetten mee vorm.

Verantwoordelijk voor N-VA-congresteksten


Sander was mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereidingen van het historische N-VA-congres in februari 2014. Meer dan 4 000 N-VA-leden debatteerden toen drie dagen lang over de congresteksten. Vriend en vijand moesten erkennen dat die teksten stevig onderbouwd en doordacht zijn. De N-VA formuleerde zo haar aanbod aan 6,5 miljoen Vlamingen.

Ervaring in migratiebeleid


Sander is jurist met een ruime ervaring in het asiel- en migratiebeleid. Tot december 2010 was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken). Op de N-VA-studiedienst volgde hij het migratiedossier verder op. Hij stond N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphne Duméry bij toen de snel-Belgwet werd afgeschaft en de gezinshereniging werd verstrengd. Dit zijn wetswijzigingen met een duidelijke N-VA-stempel. Zo waren er in 2013 bijvoorbeeld 90 procent minder nieuwe Belgen dan in 2012.

In 2014 werd Sander verkozen in het Europees Parlement, waar hij zich onder meer toespitste op migratie en de Europese begroting.

Sander is gehuwd met Ilse. Samen hebben ze drie kindjes: Suzanne, Tuur en Cas.